2021

2021

YAZAKI Hai Phong Vietnam Co., Ltd

YAZAKI Hai Phong Vietnam Co., Ltd

 • Lĩnh vực: Hệ thống chữa cháy. 
 • Địa điểm: Khu công nghiệp  Sông Trà, Thái Bình. 
 • Thời gian thực hiện: 10/2021
YOKOI Mould Vietnam Co., Ltd (under: KANTO Bussan Co., Ltd)

YOKOI Mould Vietnam Co., Ltd (under: KANTO Bussan Co., Ltd)

 • Lĩnh vực: Thi công móng máy. 
 • Địa điểm: Khu công nghiệp Đình Trám, Bắc Giang. 
 • Thời gian thực hiện:30/09/2021
GIGAMED Pharmaceutical Co., Ltd

GIGAMED Pharmaceutical Co., Ltd

 • Lĩnh vực: Cung cấp dụng cụ chữa cháy. 
 • Địa điểm: Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội. 
 • Thời gian thực hiện:30/08/2021.
SHOWA Valve Vietnam Co., Ltd

SHOWA Valve Vietnam Co., Ltd

 • Lĩnh vực: Cung cấp & lắp đặt cần trục. 
 • Địa điểm: Khu công nghiệp Tân Trường, Hải Dương. 
 • Thời gian thực hiện: 05/08/2021
SHOWA Valve Vietnam Co., Ltd

SHOWA Valve Vietnam Co., Ltd

 • Lĩnh vực: Xây dựng nhà máy mới. 
 • Địa điểm: Khu công nghiệp Tân Trường, Hải Dương. 
 • Thời gian thực hiện: 05/08/2021
IIYAMA SEIKI Co., Ltd

IIYAMA SEIKI Co., Ltd

 • Lĩnh vực: Xây dựng nhà máy mới. 
 • Địa điểm: Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Hải Phòng. 
 • Thời gian thực hiện: 15/07/2021
YAMAMOTO Metal Precision Vietnam Co Ltd

YAMAMOTO Metal Precision Vietnam Co Ltd

 • Lĩnh vực: Cải tạo hệ thống MEP. 
 • Địa điểm: Khu công nghiệp Thăng Long, Vĩnh Phúc. 
 • Thời gian thực hiện: 01/07/2021
MATSUOKA Bac Giang Co., Ltd

MATSUOKA Bac Giang Co., Ltd

 • Lĩnh vực: Công việc điều tra địa chất. 
 • Địa điểm: Nghệ An. 
 • Thời gian thực hiện: 30/06/2021
DENYO Vietnam Co., Ltd.

DENYO Vietnam Co., Ltd.

 • Lĩnh vực: Sửa chữa nhà bếp. 
 • Địa điểm: Khu công nghiệp Thăng Long 2, Hà Nội. 
 • Thời gian thực hiện: 26/06/2021
SANWA Production Co Ltd

SANWA Production Co Ltd

 • Lĩnh vực: Cho thuê container. 
 • Địa điểm: Khu công nghiệp Đình Trám, Bắc Giang.  
 • Thời gian thực hiện: 22/06/2021
IIYAMA SEIKI Co., Ltd

IIYAMA SEIKI Co., Ltd

 • Lĩnh vực: Tư vấn đất đai. 
 • Địa điểm: Khu công nghiệp Thăng Long 1, Hà Nội. 
 • Thời gian thực hiện: 03/06/2021
DKSH Vietnam Co., Ltd.

DKSH Vietnam Co., Ltd.

 • Lĩnh vực: Hoàn thiện nhà kho Gigamed Hà Nội p2. 
 • Địa điểm: Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội. 
 • Thời gian thực hiện: 04/05/2021
DKSH Vietnam Co., Ltd.

DKSH Vietnam Co., Ltd.

 • Lĩnh vực: Cải tạo hệ thống văn phòng và MEP cho kho Gigamed - Hà Nội --P2. 
 • Địa điểm: Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội. 
 • Thời gian thực hiện: 15/03/2021

Khách hàng nói về Toyo

Phạm Thị Thanh Tâm
Phạm Thị Thanh Tâm Kế toán trưởng
Làm việc tại TIC tôi cảm thấy như mình đang được hưởng thụ cuộc sống đơn giản vì ở đây tôi tìm thấy sự đam mê và niềm tin. Trong một môi trường như thế tôi muốn cống hiến cho công ty nhiều hơn, cũng là để phấn đấu cho sự thăng tiến của bản thân mình.

Xem tất cả