2020

2020

DKSH Vietnam Co., Ltd.

DKSH Vietnam Co., Ltd.

  • Lĩnh vực: Cải tạo kho Thạch Thất. 
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội 
  • Thời gian thực hiện: 27/11/2020
MEISEI Vietnam Co Ltd

MEISEI Vietnam Co Ltd

  • Lĩnh vực: Thi công móng máy. 
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Khai Quang, Hà Nội. 
  • Thời gian thực hiện: 15/11/2020
DENYO Vietnam Co., Ltd.

DENYO Vietnam Co., Ltd.

  • Lĩnh vực: Cải tạo kho hóa chất.  
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Thăng Long 2, Hà Nội. 
  • Thời gian thực hiện: 31/07/2020

Khách hàng nói về Toyo

Phạm Thị Thanh Tâm
Phạm Thị Thanh Tâm Kế toán trưởng
Làm việc tại TIC tôi cảm thấy như mình đang được hưởng thụ cuộc sống đơn giản vì ở đây tôi tìm thấy sự đam mê và niềm tin. Trong một môi trường như thế tôi muốn cống hiến cho công ty nhiều hơn, cũng là để phấn đấu cho sự thăng tiến của bản thân mình.

Xem tất cả