2020

2020

DKSH Vietnam Co., Ltd.

DKSH Vietnam Co., Ltd.

  • Lĩnh vực: Cải tạo kho Thạch Thất. 
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội 
  • Thời gian thực hiện: 27/11/2020
MEISEI Vietnam Co Ltd

MEISEI Vietnam Co Ltd

  • Lĩnh vực: Thi công móng máy. 
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Khai Quang, Hà Nội. 
  • Thời gian thực hiện: 15/11/2020
DENYO Vietnam Co., Ltd.

DENYO Vietnam Co., Ltd.

  • Lĩnh vực: Cải tạo kho hóa chất.  
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Thăng Long 2, Hà Nội. 
  • Thời gian thực hiện: 31/07/2020