2019

2019

Citra Multi Energi (CME)

Citra Multi Energi (CME)

  • Lĩnh vực: Dịch vụ kỹ thuật. 
  • Địa điểm: Indonesia. 
  • Thời gian thực hiện: 05/09/2019
Citra Multi Energi (CME)

Citra Multi Energi (CME)

  • Lĩnh vực: Dịch vụ quản lý xây dựng. 
  • Địa điểm: Indonesia. 
  • Thời gian thực hiện: 05/09/2019
SAKURAI Vietnam Co., Ltd

SAKURAI Vietnam Co., Ltd

  • Lĩnh vực: Thay thế tấm tôn mái nhà máy. 
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Thăng Long 1, Hà Nội. 
  • Thời gian thực hiện: 21/06/2019

Khách hàng nói về Toyo

Phạm Thị Thanh Tâm
Phạm Thị Thanh Tâm Kế toán trưởng
Làm việc tại TIC tôi cảm thấy như mình đang được hưởng thụ cuộc sống đơn giản vì ở đây tôi tìm thấy sự đam mê và niềm tin. Trong một môi trường như thế tôi muốn cống hiến cho công ty nhiều hơn, cũng là để phấn đấu cho sự thăng tiến của bản thân mình.

Xem tất cả