2023

2023

NAGOYA VIETNAM INDUSTRY COMPANY LIMITED

NAGOYA VIETNAM INDUSTRY COMPANY LIMITED

 • Lĩnh vực: Thiết Kế Và Thi Công Nhà Máy Nagoya Vietnam Industry
 • Địa điểm: KCN Nam Cấm,Nghệ An
 • Thời gian hoàn thành: 7/2023
DỰ ÁN CẢI TẠO TRUNG TÂM THIẾT KẾ

DỰ ÁN CẢI TẠO TRUNG TÂM THIẾT KẾ

 • Lĩnh vực: Nâng Cấp, Cải Tạo Trung Tâm Thiết Kế
 • Địa điểm: KCN Thăng Long, Hà Nội
 • Thời gian hoàn thành: 3/2023
IIYAMA SEIKI VIETNAM CO., LTD

IIYAMA SEIKI VIETNAM CO., LTD

 • Lĩnh vực: Thiết kế và Thi Công Nhà Máy IIYAMA SEIKI Việt Nam
 • Địa điểm: KCN Nam Cầu Kiền, Hải Phòng
 • Thời gian hoàn thành: 3/2023
TERUMO VIETNAM LTD

TERUMO VIETNAM LTD

 • Lĩnh vực: Cải Tạo Căng Tin Số 1
 • Địa điểm: KCN Quang Minh, Hà Nội
 • Thời gian hoàn thành: 04/2023
QUANG NINH BRANCH OF YAZAKI HAI PHONG VIETNAM LTD

QUANG NINH BRANCH OF YAZAKI HAI PHONG VIETNAM LTD

 • Lĩnh vực: Sơn Tường Ngoài Nhà Máy
 • Địa điểm: KCN Đông Mai, Quảng Ninh 
 • Thời gian hoàn thành: 06/2023