Thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông
Tập trung mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng đô thị hiện đại
Thủ tướng đồng ý đầu tư 6.400 tỷ đồng xây dựng KCN VSIP 3
Lễ khởi động xây dựng và phát triển khu công nghiệp-đô thị Bàu Bàng 17 - 04 - 2016

Thi công nhà dân dụng

TẬP ĐOÀN TOYO ĐẶT MỤC TIÊU CHO SỰ ĐỔI MỚI VÀ TÍNH BỀN VỮNG CỦA THẾ GIỚI TRONG TƯƠNG LAI BAO GỒM 50 ĐẾN 100 NĂM TỚI. TRIẾT LÝ CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI LÀ ĐÓNG GÓP VÀO VIỆC TẠO RA MỘT XÃ HỘI THỊNH VƯỢNG VÀ BỀN VỮNG BẰNG CÁCH TẠO RA CÁC GIÁ TRỊ MỚI THÔNG QUA VIỆC KINH DOANH ĐA DẠNG VÀ CÁC HIỆU ỨNG TỔNG HỢP THEO ĐUỔI CHÚNG