Thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông
Tập trung mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng đô thị hiện đại
Thủ tướng đồng ý đầu tư 6.400 tỷ đồng xây dựng KCN VSIP 3
Lễ khởi động xây dựng và phát triển khu công nghiệp-đô thị Bàu Bàng 17 - 04 - 2016
Giới thiệu về công ty TNHH TOYO Quốc Tế

Công ty TNHH TOYO Quốc tế (t.i.c) là nhà thầu xây dựng độc lập và chuyên nghiệp. Là một thành viên của tập đoàn TOYO Holding group, Nhật Bản. Từ năm...