Thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông
Tập trung mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng đô thị hiện đại
Thủ tướng đồng ý đầu tư 6.400 tỷ đồng xây dựng KCN VSIP 3
Lễ khởi động xây dựng và phát triển khu công nghiệp-đô thị Bàu Bàng 17 - 04 - 2016

Wajima wood biomass power plant

Trong những năm gần đây, Toyo Construction đã tích cực áp dụng một phương pháp xây dựng mới và tham gia vào tất cả các loại tòa nhà. Chúng tôi cũng đã mở rộng cơ hội kinh doanh và xâm nhập ra nước ngoài.