Thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông
Tập trung mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng đô thị hiện đại
Thủ tướng đồng ý đầu tư 6.400 tỷ đồng xây dựng KCN VSIP 3
Lễ khởi động xây dựng và phát triển khu công nghiệp-đô thị Bàu Bàng 17 - 04 - 2016

Nhà ở: Kurede higashi shinkoiwa

Được hỗ trợ bởi kinh nghiệm của chúng tôi và các kỹ thuật mới nhất trong lĩnh vực này, chúng tôi hướng đến việc xây dựng các tòa nhà để làm hài lòng không chỉ các chủ sở hữu, mà cả các khu phố xung quanh.