Thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông
Tập trung mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng đô thị hiện đại
Thủ tướng đồng ý đầu tư 6.400 tỷ đồng xây dựng KCN VSIP 3
Lễ khởi động xây dựng và phát triển khu công nghiệp-đô thị Bàu Bàng 17 - 04 - 2016

Nhà ở: Gardenia fukushima

Toyo Construction không chỉ tham gia vào "Nhà ở được xây dựng tùy chỉnh", và "Nhà ở trung tâm" mà còn trong các tổ chức phúc lợi xã hội, "Cơ sở thương mại", "Cơ sở thương mại", và "Cơ sở thương mại".
Chúng tôi đóng góp cho việc xây dựng huyện bằng cách hỗ trợ các quy trình xây dựng tổng thể bằng cách thiết kế, xây dựng, quản lý xây dựng và công việc sau bảo trì.