Thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông
Tập trung mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng đô thị hiện đại
Thủ tướng đồng ý đầu tư 6.400 tỷ đồng xây dựng KCN VSIP 3
Lễ khởi động xây dựng và phát triển khu công nghiệp-đô thị Bàu Bàng 17 - 04 - 2016

Danh mục dự án thực hiện (2019-2021)

Danh mục dự án/gói thầu được thực hiện bởi TIC (giai đoạn 2019-2021):

(Vui lòng download file đính kèm)     

210927 - TIC - Project list-period 2019-2021.pdf