Thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông
Tập trung mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng đô thị hiện đại
Thủ tướng đồng ý đầu tư 6.400 tỷ đồng xây dựng KCN VSIP 3
Lễ khởi động xây dựng và phát triển khu công nghiệp-đô thị Bàu Bàng 17 - 04 - 2016

Daido tokyo warehouse

Bằng cách hiểu phong cách kinh doanh, nội dung dịch vụ và chính sách quản lý của khách hàng, chúng tôi sẽ xây dựng một cơ sở thương mại, hiệu quả về chi phí trong một khoảng thời gian giới hạn.