Thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông
Tập trung mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng đô thị hiện đại
Thủ tướng đồng ý đầu tư 6.400 tỷ đồng xây dựng KCN VSIP 3
Lễ khởi động xây dựng và phát triển khu công nghiệp-đô thị Bàu Bàng 17 - 04 - 2016

Dự án Showa - Giai đoạn 2 - KCN Tân Trường (Hải Dương)

Chúng tôi đóng góp cho việc xây dựng bằng cách hỗ trợ các quy trình xây dựng tổng thể bằng cách thiết kế, xây dựng, quản lý xây dựng và công việc sau bảo trì.