Thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông
Tập trung mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng đô thị hiện đại
Thủ tướng đồng ý đầu tư 6.400 tỷ đồng xây dựng KCN VSIP 3
Lễ khởi động xây dựng và phát triển khu công nghiệp-đô thị Bàu Bàng 17 - 04 - 2016

Dự án nhà kho của Cty TNHH DKSH Việt Nam

Luôn nỗ lực đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất đến từ chủ đầu tư.