Focus all resources on building modern urban infrastructure
The Prime Minister agreed to invest 6,400 billion VND to build VSIP 3 IP
Launching ceremony of construction and development of Bau Bang industrial zone - urban area April 17 - 2016

Gardenia fukushima

Toyo Construction không chỉ tham gia vào "Nhà ở được xây dựng tùy chỉnh", và "Nhà ở trung tâm" mà còn trong các tổ chức phúc lợi xã hội, "Cơ sở thương mại", "Cơ sở thương mại", và "Cơ sở thương mại".
Chúng tôi đóng góp cho việc xây dựng huyện bằng cách hỗ trợ các quy trình xây dựng tổng thể bằng cách thiết kế, xây dựng, quản lý xây dựng và công việc sau bảo trì.